Здобутки  директора ПТУ №16 

м. Мала Виска Терези О.А. 

за період перебування на посаді.

 

В період перебування на посаді в.о. директора ПТУ №16 м. Мала Виска в плані відновлення та поліпшення матеріально-технічної бази закладу була проведена наступна робота:

1.  За канікулярний період була проведена робота по підготовці навчального закладу до нового навчального року , а саме:

-       Проведені косметичні ремонти навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень.

-       Ремонт приміщень, коридорів навчального корпусу та корпусу майстерень

-       Ремонт системи опалення та обладнання котельні, з отриманням дозволу на початок проведення опалювального сезону в Державній інспекції по використанню теплової та електричної енергії.

-       Проведено ремонт приміщення фойє.

-       Відремонтовано навіси над вхідними дверима та оздоблені сучасними матеріалами.

 

2.  Відремонтовано та пофарбовано фронтальну частину огорожі території закладу довжиною 308 м.

3.  Проведено фрагментарний ремонт покрівлі навчального корпусу, спортивної зали та адміністративно-побутового корпусу загальною площею 350 м2.

4.  Власним коштом проведено капітальні ремонти з використанням утеплюючих та євро матеріалів у кабінетах хімії, фізики, кабінеті майстрів в/н та обладнано і відремонтовано кабінет психолога.

5.  Розпочато роботу по відновленню їдальні.  Придбано  частину необхідного обладнання та матеріалів з метою відновлення харчування учнів та надання послуг з оренди залу для населення.

6.  Розпочато відновлення  трактора Т-16 та закуплено частину необхідних деталей.

7.  З метою забезпечення майстерень та лабораторій для проведення уроків виробничого навчання згідно з Державним стандартом , закуплено різного обладнання на суму 18 тис. грн.


 

Планування програми розвитку ПТУ №16 м. Мала Виска на 2015 календарний рік.

 

-        Вивчення потреб ринку праці, вимог підприємств-замовників кадрів до кваліфікованих робітників з метою своєчасного внесення змін і доповнень в навчально-виробничий процес

-        Подальше поліпшення співпраці з керівниками підприємств-замовників кадрів питаннях модернізації обладнання навчально-виробничих майстерень, удосконалення навчально-матеріальної бази училища.

-        Подальше впровадження в навчальний процес електронних засобів навчання, програмних засобів, ефективне використання комп’ютерної техніки на уроках теоретичної та практичної підготовки.

-        Впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних та виробничих технологій.

-        Активізація роботи по поліпшенню комплексно-методичного забезпечення предметів та професій за рахунок вивчення та впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду, програмних засобів навчання, наочних посібників.

-        Контроль за працевлаштуванням випускників, їх адаптацією трудових колективах та професійним становленням.

-        Організація роботи по атестації педагогічних працівників, контроль підвищення кваліфікації та проходження стажування.

-        Активізація методичної роботи в училищі шляхом

§  Підвищення ефективності роботи методичних комісій

§  Поповнення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації

§  Продовження роботи школи фахової адаптації та професійного зростання молодих педпрацівників, школи передового досвіду, школи технологічного зростання

-        Забезпечення безумовного виконання вимог нормативних документів з питань охорони праці, протипожежної та електробезпеки

-        Проведення систематичної роботи попередженню випадків виробничого та побутового травматизму

-        Продовження та активізація роботи по удосконаленню навчально-матеріальної бази навчально-виробничих майстерень за рахунок комплектування та широкого використання комп’ютерної техніки, сучасного обладнання та пристосувань, оновлення та розробка нових наочних посібників, стендів.

-        Проведення училищних конкурсів:

§  Професійної майстерності серед учнів

§  На кращого за професією серед майстрів виробничого навчання

§  На кращу методичну розробку уроку професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки

§  На краще комплексно-методичне забезпечення уроку

§  На кращий кабінет спецтехнології

§  На кращу навчально-виробничу майстерню

-        Продовження систематичного вивчення контингенту учнівз метою організації та проведення виховної роботи з урахуванням його особистостей

-        Подальша активна робота по вихованню національної свідомості учнів, громадянському вихованню:

§  Вивчення з учнями історії виникнення національної символіки України

§  Вивчення з учнями історичних і духовних цінностей держави

§  Вивчення історії та традицію училища

 

 

-        Активізація родинно-сімейного виховання, поліпшення роботи з батьками:

§  Активізація роботи батьківського комітету і навчальних груп

§  Щоквартальне проведення батьківських зборів, лекторіїв

§  Проведення анкетування серед батьків та учнів

-        Створювати  умови для підвищення професійної майстерності та рівня методичної підготовки педагогічних кадрів

-        Створювати умови для оволодіння педагогами інноваційними методиками

-        Проводити різноманітні методичні заходи з педагогами (семінари, читання, конференції)

-        Брати участь у конкурсах фахової майстерності педагогічних працівників

-        Підвищення ефективності виробничої діяльності навчально-виробничих майстерень училища

-        Обов’язкове погодження складності навчально-виробничих виробів з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик на певний рівень підготовки кваліфікованого робітника

-        Налагодження випуску продукції на потреби училища згідно з планом навчально-виробничої діяльності

-        Забезпечення укладання договорів з підприємствами і організаціями на виготовлення продукції відповідної якості

-        Розробка програм вивчення ринку продукції, що реалізується та виготовлення товарів для ринку за рахунок виробничої діяльності майстерень

-        Розпочати роботи по відновленню роботи гуртожитку училища

-        Продовжити роботу по модернізації харчоблоку та приміщення їдальні

-        Відновити опалення приміщень спортивної зали та актової зали, бібліотеки, їдальні та корпусу майстерень

-        Переобладнати згідно вимог Інспекції Держгірпромнагляду трактори МТЗ-80, Т-16 та Т-150К

 

В.о. директора                                              Тереза О.А.